Glavna knjiga T-računa

Koristite ovu osnovnu i pristupačnu računovodstvenu glavnu knjigu da bi vam dugovanja i potraživanja bila saldirana. Uslovno oblikovanje vam omogućava da lako uočite nesaldirane transakcije, čak i ako imate veliki broj stavki.

Excel

Glavna knjiga T-računa

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta