Grafikon fitnes napretka za žene (metričke jedinice)

Evidentirajte gubitak telesne težine i obime tela i napravite grafikon napretka pomoću ovog predloška za žene. Mere su izražene u metričkim jedinicama, a BMI (indeks telesne mase) i telesna mast izračunavaju se automatski. Ovo je pristupačan predložak.

Excel

Grafikon fitnes napretka za žene (metričke jedinice)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta