Grafikon izlaza proizvodnje

Vidite evidenciju svakodnevnih izlaznih podataka i pregledajte vizuelni prikaz tih podataka u trakastom grafikonu. Ovaj pristupačni predložak vam omogućava da vidite kako se proizvodnja menja tokom vremena.

Excel

Grafikon izlaza proizvodnje

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta