Grafikon pokretanja

Ovaj uzorak grafikona pokretanja može da se koristi za nadgledanje podataka kao što je merenje kvaliteta izlazne proizvodnje. Uzima se pet uzoraka i utvrđuje se srednja vrednost i prikazuje na vizuelnom grafikonu. Ovo je pristupačan predložak.

Excel

Grafikon pokretanja

Još sličnih predložaka

Pronađite inspiraciju za svoj sledeći projekat sa hiljadama ideja koje možete izabrati