Hronološka biografija (minimalistički dizajn)

Ovaj pristupačni predložak hronološke biografije naglašava iskustvo. Biografija je oblikovana tako da se zaglavlja odeljaka nalaze sa leve strane, a glavno telo sa desne. Potražite minimalistički dizajn da biste pronašli podudarne predloške.

Word

Hronološka biografija (minimalistički dizajn)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta