Izjava o profitu i gubitku

Pratite prihod i troškove preduzeća pomoću ove dvanaestomesečne unakrsne tabele profita i gubitka za Excel. Reference i uputstva za pripremu su uključeni. Ovo je pristupačni predložak.

Excel

Izjava o profitu i gubitku

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta