Jednostavna faktura

Ovaj pristupačni predložak fakture za prodaju proizvoda izračunaće ukupne vrednosti za stavke u redu, porez na promet i oduzeće popust koji se daje. Jednostavno i korisno.

Excel

Jednostavna faktura

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta