Julijanski kalendar

Podesite godinu i početni dan u sedmici i dobićete predložak dvanaestomesečnog kalendara sa danima i sedmicama od 1. januara do 31. decembra.

Excel

Julijanski kalendar

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta