Kalendar (bilo koja godina, horizontalni)

Isplanirajte celu godinu na jednoj stranici pomoću ovog trajnog kalendara. Njegov horizontalni raspored postavlja svaki mesec u red i svaki dan ima četiri moguća unosa. Ovo je pristupačan predložak.

Excel

Kalendar (bilo koja godina, horizontalni)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta