Kalendar za bilo koju godinu (tema „Jon“)

Ovaj pristupačan predložak kalendara može da se podesi za bilo koju godinu i svaka sedmica može da se podesi tako da počinje u nedelju ili ponedeljak. Oblikovan za jedan mesec po kartici.

Excel

Kalendar za bilo koju godinu (tema „Jon“)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta