Konvertor valute

Koristite ovaj predložak da biste izračunali koliko vaš novac vredi u drugoj valuti pomoću ažurnih stopa konverzije preuzetih iz usluge Microsoft Money na vebu. Ovaj predložak sadrži makroe čiju je valjanost proverila korporacija Microsoft. Da bi predložak u potpunosti funkcionisao, kliknite na dugme „Omogući makroe“ kada se to bude tražilo od vas tokom preuzimanja.

Excel

Konvertor valute

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta