Kućni inventar

Koristite ovaj pristupačan predložak da biste vodili evidenciju svih stvari u kući po sobi i vrednosti. Takođe vam pruža informacije o osiguravajućem preduzeću i agentu.

Excel

Kućni inventar

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta