Letak o događaju (4 okvira)

Pošaljite letke i reklamirajte svoj predstojeći događaj pomoću ovog pristupačnog predloška. On sadrži četiri letka o događaju po stranici sa elegantnom plavom ivicom i prilagodljivim tekstom.

Word

Letak o događaju (4 okvira)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta