Letak za Božićni događaj

Reklamirajte Božićni događaj pomoću ovog letka sa Deda Mrazom. Ovaj pristupačni predložak ima prostora za datum i lokaciju, kao i opis događaja koji reklamirate. Predložak možete lako da prilagodite tako da odgovara raznim standardnim veličinama papira.

Word

Letak za Božićni događaj

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta