Letak za prolećni događaj

Koristite ovaj pristupačni predložak letka sa prolećnom temom da biste objavili detalje o događaju. Promenite izgled prilagođenih likovnih rešenja u ovom letku tako što ćete primeniti ugrađene Word teme sa kartice „Dizajn“ na traci.

Word

Letak za prolećni događaj

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta