Lični memorandum

Koristite ovaj pristupačni predložak da biste kreirali ličnu podlogu za pisanje sa svežim izgledom kada e-poruke nisu dovoljne. Lako prilagodite željene postavke pomoću ugrađenih tema i boja.

Word

Lični memorandum

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta