List za prijavljivanje kazni studenata

Evidentirajte vreme trajanja kazne studenata pomoću ovog pristupačnog predloška lista za prijavljivanje. Studenti se prijavljuju i odjavljuju, a nastavnik-supervizor beleži provedeno vreme.

Word

List za prijavljivanje kazni studenata

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta