Lista opreme

Pratite popis pomoću ovog predloška. Prikažite vrednosti i izračunajte amortizaciju, kao i preporučene ponovne porudžbine i vreme za zamenu.

Excel

Lista opreme

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta