Lista zadataka

<b>Primenjuje se na:</b> upravljanje projektom, predloške liste za proveru, menadžere zadataka

Word

Lista zadataka

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta