Lista zaduženja

Pratite stvari koje treba da obavite pomoću ovog pristupačnog predloška liste zaduženja. On sadrži polja „Prioritet“, „Krajnji rok“, „Šta“, „Ko“, „U toku“ i „Gotovo“ za svaku stavku.

Word

Lista zaduženja

Još sličnih predložaka

Pronađite inspiraciju za svoj sledeći projekat sa hiljadama ideja koje možete izabrati