Lista zaduženja za grupni zadatak

Organizujte tim i završite projekat na vreme tako što ćete navesti zadatke koje treba obaviti i tako što ćete pratiti status u ovom pristupačnom predlošku liste.

Excel

Lista zaduženja za grupni zadatak

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta