Marketinški plan projekta

Informatički radnici i mala preduzeća mogu da koriste ovaj pristupačni predložak da bi pratili pojedinačne isporuke marketinškog plana ili plana projekta.

Excel

Marketinški plan projekta

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta