Mesečni budžet preduzeća

Pratite potrošnju pomoću ovog šablona poslovnog budžeta. Excel daje zaseban rezime vaših glavnih troškova i prihoda, kao i poređenje procenjene i stvarne potrošnje. Predložak za poslovno budžetiranje omogućava brzi rad na praćenju troškova i mesta vašeg poslovanja i toka prihoda. Jednostavno upravljajte budžetom pomoću Excel predloška za poslovni budžet. Ovo je dostupan predložak.

Excel

Mesečni budžet preduzeća

Još sličnih predložaka

Pronađite inspiraciju za svoj sledeći projekat sa hiljadama ideja koje možete izabrati