Moderne novine

Vaša škola ili organizacija mogu da imaju sopstvene novine pomoću ovog predloška koji se lako koristi. Dizajniran za štampanje na tabloid (11" x 17") papiru, ovaj pristupačni predložak obuhvata sve osnovne elemente novina: stupce, naslove, podnaslove i još mnogo toga. Dodirnite bilo koji tekst da biste ga zamenili vlastitim.

Premium predlošci - Word

Pređite na Premium
Moderne novine

Pogledajte još premium predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta