Moderni letak

Reklamirajte rasprodaju ili neki drugi događaj koristeći ovaj zgodni predložak. Koristite predložak takav kakav je, ili mu lako dodajte svoje slike, fontove i boje. Ovo je pristupačan predložak.

Word

Moderni letak

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta