Moj budžet za koledž

Pratite odnos prihoda i troškova kako biste se uverili da živite u okviru svojih sredstava pomoću ovog Excel 2010 predloška budžeta koji je namenjen studentima, ali je dovoljno fleksibilan za svakoga.

Excel

Moj budžet za koledž

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta