Napravite listu

Koristite više puta ovaj jednostavan i pristupačan predložak liste da biste pratili listu stavki sa datumima i beleškama.

Excel

Napravite listu

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta