Naslovna stranica faksa sa plavim otiscima stopala

Koristite ovu naslovnu stranicu faksa pri slanju bilo koje vrste faksa. Nama se čini da šalje poruku i takva kakva je, ali možete joj dodati lični pečat ako promenite fontove ili boje. Ovo je pristupačan predložak. Pretražite reči „Plavi otisci stopala“ da biste pronašli dizajn koji se slaže.

Word

Naslovna stranica faksa sa plavim otiscima stopala

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from