Nastavni plan

Nastavnici mogu da naprave nastavni plan pomoću ovog pristupačnog predloška na jednoj stranici koji sadrži prostor za ciljeve lekcije, informacije, proveru, aktivnosti, potrebne materijale i druge resurse.

Word

Nastavni plan

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta