Neprofitni budžet zajedno sa dobrovoljnim prilozima

Ovaj predložak budžeta mogu koristiti neprofitne organizacije ili mala preduzeća da bi pratili prihode i troškove uključujući dobrovoljne priloge. Horizontalni linijski grafikon vizuelizuje ovu radnju.

Excel

Neprofitni budžet zajedno sa dobrovoljnim prilozima

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta