Obaveštenje za štampu sa objavom proizvoda

Objavite najnoviji proizvod preduzeća pomoću ovog predloška objave za štampu koji sadrži odeljke za detalje o proizvodu, pozitivne citate klijenata ili iz delatnosti i informacije o dostupnosti. Ovo je pristupačan predložak.

Word

Obaveštenje za štampu sa objavom proizvoda

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta