Pismo koje zahteva plaćanje neizmirenog računa

Pošaljite ovaj predložak pisma sa zahtevom plaćanja kada klijent ima neizmireni račun. Ovo pristupačno pismo podseća klijenta na ugovor o kreditu i traži plaćanje do određenog datuma kako bi se izbegla naplata duga.

Word

Pismo koje zahteva plaćanje neizmirenog računa

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta