Plavi bilans stanja

Pratite troškove i uravnotežite budžet pomoću ovog bilansa stanja koji omogućava poređenje iz godine u godinu i uključuje ispravku vrednosti.

Excel

Plavi bilans stanja

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta