Plavozelena naglašena prezentacija (široki ekran)

Dizajn ove prezentacije sadrži široke plavozelene trake na naslovnom slajdu i usku plavozelenu traku koja naglašava dno slajdova sa sadržajem. Beli tekst na tamnoj ugljenosivoj pozadini sa kontrastom da bi se skrenula pažnja na vaš materijal u ovom predlošku za široki ekran (16X9). Ovaj pristupačni predložak je prilagodljiv i funkcioniše za sve korisnike.

PowerPoint

Plavozelena naglašena prezentacija (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta