Poster sa podsetnikom za isključivanje mobilnog telefona (plavi)

Koristite ovaj pristupačan predložak postera za isključivanje mobilnog telefona da biste podsetili posetioce na prikladno ponašanje. Pravi dve čestitke po stranici.

Word

Poster sa podsetnikom za isključivanje mobilnog telefona (plavi)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta