Pozivnica za diplomsku zabavu (dizajn „Diplomska zabava“, polusavijena)

Priredite diplomsku zabavu i odštampajte sopstvene pozivnice, banere sa obaveštenjima i letke. Ovaj pristupačan predložak pozivnice savija se na 8,5 x 5,5 inča (veličina A9) i odgovara formatima Avery 3251, 3265, 3378 i 8316. Pronađite podudarne predloške u dizajnerskoj kolekciji „Diplomska zabava“ tako što ćete kliknuti na gorenavedenu vezu „Takođe pogledajte“.

Word

Pozivnica za diplomsku zabavu (dizajn „Diplomska zabava“, polusavijena)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta