Praćenje zdravih navika

Svaki dan kada steknete novu dobru naviku je dan kada možete da je precrtate sa liste. To je dobar načina da pratite zadatke koji se ne događaju svakog dana, tako da možete da se setite kada ste ih poslednji put obavili. Ovo je pristupačan predložak.

PowerPoint

Praćenje zdravih navika

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta