Prati moje zadatke

Pratite datume početka, završetka i krajnjih rokova, kao i napredak, pomoću ovog jednostavnog predloška liste zadataka. Ovo je pristupačan predložak.

Excel

Prati moje zadatke

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta