Prezentacija naučnog projekta (široki ekran)

Predstavite naučni projekat pomoću ovog predloška koji uključuje probni sadržaj, na primer pitanje na koje ste hteli da date odgovor ovim projektom, detalje istraživanja, promenljive, hipotezu i grafikon za zabeležene podatke. Naslovni slajd sadrži fotografiju plavih epruveta koju možete promeniti u skladu sa svojom temom, a slajdovi sadržaja uključuju tabelu za materijale i SmartArt grafiku za korake postupka. Predložak je kreiran u formatu širokog ekrana (16:9).

PowerPoint

Prezentacija naučnog projekta (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta