Prezentacija obrazovanja sa decom u školskom dvorištu, album (široki ekran)

Ovaj obrazovni predložak koji sadrži scene iz školskog dvorišta sa dečacima i devojčicama koji idu na čas, igraju se na šipkama, preskaču vijaču i puštaju zmajeve predstavlja dobar izbor za nastavnike u osnovnim školama, vaspitače ili programe vezane za decu. Ovo možete čak i da pretvorite u album pomoću različitih okvira za fotografije. (Format 16:9)

PowerPoint

Prezentacija obrazovanja sa decom u školskom dvorištu, album (široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta