Profit i gubitak

Predlošci profita i gubitka pomažu u praćenju poslovnih prihoda

Olakšajte sebi život korišćenjem predložaka profita i gubitka za praćenje prihoda i troškova preduzeća. Sve što vam je potrebno, uključujući bilans prihoda, analizu granice rentabilnosti, predložak profita i gubitka i bilans stanja s finansijskim odnosima, nalazi se na vašem dlanu. Predlošci profita i gubitka transparentno pružaju potrebne informacije koje vam u pravo vreme donose mir. Samo unesite prihode i troškove u predložak bilansa profita i gubitka i izračunajte profit preduzeća na mesečnom ili godišnjem nivou i promenu procenta u odnosu na prethodni period. Videćete da su predlošci profita i gubitka u programu Excel laki za korišćenje i mogu se konfigurisati u svakom poslovanju kroz nekoliko trenutaka – bez posedovanja prethodnog računovodstvenog znanja. Predlošku za profit u gubitak možete lako pristupiti i izmeniti u njemu naziv firme i logotip da biste dokumente učinili profesionalnim kada ih delite s menadžerima, partnerima, investitorima i finansijskim institucijama. Preuzmite besplatni predložak profita i gubitaka i počnite da pratite finansije vašeg preduzeća koliko danas.