Profit i gubitak

Pratite prihod i troškove preduzeća pomoću ovog predloška dvanaestomesečnog bilansa stanja. Uporedite troškove i bruto prihode pomoću linijskog grafikona.

Excel

Profit i gubitak

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta