Radni list sa analizom kredita

Koristite ovaj pristupačni predložak za analizu različitih scenarija za kredit. Unesite kamatnu stopu, period kredita i iznos i pogledajte kako se mesečne rate, ukupna plaćanja i ukupna kamata izračunavaju za vas. Druge kamatne stope i periodi kredita obezbeđeni su radi poređenja da biste lakše napravili izbor koji odgovara vašoj situaciji.

Excel

Radni list sa analizom kredita

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta