Raspored događaja od pet dana

Koordinišite raspored obuka ili konferencija pomoću ovog grafikona za Excel. Prate se datumi i lokacije, kao i događaji za svaki deo dana. Ovo je pristupačan predložak.

Excel

Raspored događaja od pet dana

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta