Raspored zadataka

Upravljanje zadacima tima pomoću ovog predloška rasporeda. Organizovano je po projektu, sa datumima završetka i trakama napredovanja zaosnovanim na pojedinačnim zadacima.

Excel

Raspored zadataka

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta