Rukopis knjige

Kreirajte naslovnu stranice za svoj rukopis knjige pomoću ovog pristupačnog jednostavnog crno-belog predloška; sadrži zaglavlja za stranice poglavlja, kao i na naslovnu stranicu.

Word

Rukopis knjige

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta