Naučite nove veštine uz Office predloške. Istražite ih odmah

Sajd sa dijagramom vremenske ose događaja (široki ekran)

Ova horizontalna vremenska osa u formatu širokog ekrana koristi obrazac velikog kruga za bitne datume i male krugove za događaje na vremenskoj osi. Dodajte ovaj slajd sa dijagramom u postojeću prezentaciju ili ga koristite samostalno. Opcionalno možete prilagoditi njegov izgled pomoću PowerPoint tema.

PowerPoint

Sajd sa dijagramom vremenske ose događaja (široki ekran)

Pronađite inspiraciju za svoj sledeći projekat sa hiljadama ideja koje možete izabrati