Savremeni obrazac sa plavim dizajnom

Ovo je Microsoft Office predložak.

PowerPoint

Savremeni obrazac sa plavim dizajnom

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta