Slajd organizacionog grafikona horizontalne hijerarhije (šareno na belom, široki ekran)

Pogledajte strukturu izveštavanja u horizontalnom rasporedu grafikona sa hijerarhijom sleva nadesno. (predložak širokog ekrana, format 16:9) Predložak se može lako prilagoditi da odgovara različitim standardnim veličinama papira (pismo, pravni formatl, poslovni, čestitka itd.).

PowerPoint

Slajd organizacionog grafikona horizontalne hijerarhije (šareno na belom, široki ekran)

Još sličnih predložaka

Hiljade predložaka za brzi početak projekta