Proslavite praznike uz naše sezonske predloške. PREUZMITE PREDLOŠKE ODMAH.

Slajd organizacionog grafikona sa horizontalnom hijerarhijom (višebojni na beloj pozadini, za široki ekran)

Pregledajte strukturu izveštavanja na horizontalnom grafikonu rasporeda hijerarhijski organizovanog sleva nadesno pomoću ovog predloška slajda organizacionog grafikona sa horizontalnom hijerarhijom. Ovaj predložak organizacionog grafikona sa horizontalnom hijerarhijom za široki ekran u programu PowerPoint napravljen je u formatu 16:9. Predložak slajda organizacionog grafikona sa horizontalnom hijerarhijom koristi SmartArt za kreiranje grafikona hijerarhije u preduzeću.

PowerPoint

Slajd organizacionog grafikona sa horizontalnom hijerarhijom (višebojni na beloj pozadini, za široki ekran)

Još sličnih predložaka

Pronađite inspiraciju za svoj sledeći projekat sa hiljadama ideja koje možete izabrati